پیام های حدیث ثقلین

چند نکته درباره این حدیث:خداوند در قرآن کریم می فرماید «وکیف تکفرون بالله فقد هدی الی صراط مستقیم »2 یعنی با وجود این آیات الهی که بر شما تلاوت می شود ورسول خدا (ص) که مفسر و مبیّن آیات در میا شماست، دلیلی بر کافر شدن ندارید هیچ عذری پذیرفته نیست . حال بعد از رسول خدا(ص) این نقش را اهل بیت(ع) ایفا می کنند. آیه فوق، ثقلین قرآن است.
حال برگردیم به حدیث:
«انی» : اِنّ؛ حقیقتا؛ یعنی این ملب جدی است.
«انی»:یاء متکلم. من از رسول خدا این مطلب را می گویم. این حدیث سخن کسی است که خداوند متعال در قرآن کریم درباره اش می فرماید: رسول ما غیر از وحی چیزی نمی گوید،اطاعت او، اطاعت خداست، بعد از قضاوت وداوری او ،کسی حق واختیار نداردو صدها آیه دیگر در وصف ایشان آمده است.
«انی تارک فیکم الثقلین؛این دو را میان شما ترک می کنم.» الآن قرآن کریم در میان ما هست واگر امامی از اهلبیت (ع) نباشد، فردا مردم برای گمراهی خود عذر دارند که فینا؛ یعنی در زمان ما فقط قرآن بود. البته امام چه ظاهر وچه غائب ، باید باشد. (چون اگر غیبت مساوی با مدوم یا بی خاصیت بودن باشد ،اولین مصداق غائب هستی هود هداست که اصل وجود و منبع برکات است، آیا کسی حاضر است این را بگوید؟)
«ما ان تمسکتم بهما؛ تا مادامی که به این دو چنگ زده اید» تمسک؛ یعنی محکم وجدی گرفتن به قصد نجات ، مانند کسی که در چاه افتاده وبرای بیرون آمدن نجات، مانند کسی که در چاه افتاده وبرای بیرون آمدن از آن باید به طناب تمسک ند. آیا با شعار یا ابراز علاقه یا تعریف وتوصیف یا با سهل وساده گرفتن وبی توجهی کردن می تواند بالا رود ونجات یابد؟!
«ما ان تمسکتم بهما » یعنی این تمسک باید به هر دو باشد.
«لن تضلوا»؛ یعنی در این صورت است که از خطر گمراهی در امان هستیم . همه مسلمین در هر شبانه روز حداقل ده بار در نماز با خواندن سوره فاتحه از این خطر به خدا پناه می برند و دعا می کنند که جزو گمراهان نباشند. پیامبر (ص) راه را نشان داده است، پس اگر یکی از این دو حذف شود، انسان گمراه می شود ؛ چه کتاب خدا به تنهایی وچه اهل بیت (ع) به تنهایی.
از«لن یفترقا» استفاده می شود که اهل بیت(ع) همه ویژگی های قرآن را دارند.
1.قرآن کریم معصوم است: «لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید »3.پس اهل بیت (ع) هم معصومند .
2. قرآن کریم کامل وجامع است : «ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین»4 پس اهل بیت (ع) هم جامع اند.
3. قرآن در هر زمانی حاضر است، پس باید امامی از ائمه اهل بیت(ع) در هر زمانی حی و حاضر باشد.
4. قرآن کتاب هدایت ورحمت وبشارت است: «و هدیً و رحمه و بشری للمسلمین»5.
پس اهل بیت (ع)هم مایه هدایت ورحمت وبشارت به سعدت برای بشریت اند.
5.قرآن به تبیین نیاز دارد ومبین آن پیامبر اعظم است : «و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم و لعلهم یتفکرون»6  بعد از پیامبر (ص) هم این نیاز به تبیین باقی است واهل بیت(ع) مبین قرآن هستند.
6.قرآن برای اهل ایمان،شفاء ورحمت روح وروان است : «و ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمه للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا »7 اهل بیت (ع) هم مایه شفا ورحمت برای اهل ایمان هستند .

7.نازل کننده قرآن خداست: «الله نزّل احسن الحدیث کتاباً متشابها»8 ،تعیین کننده اهل بیت (ع) هم خداست؛ چون انتخاب احسن از آن اوست.
وصدها مورد دیگر که در مورد قرآن کریم آمده است ودرباره اهل بیت (ع) هم قابل تطبیق است ، وگرنه «افترقا» یعنی از هم جدا می شوند در حالی که پیامبری که«ماینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی» است،فرموده است:«لن یفترقا» . اگر دو نفر با هم به مدرسه رفتند وبعد از مدتی یکی بیش تر از دیگری معلومات کسب کرد،«افترقا» درباره اش صرق می کند ونیز ،اگر دو خانه با هم ساخته شدند،ولی یکی دو پنجره دارد،دیگری یک پنجره ،باز از هم جدا می شوند و«افترقا» معنا پیدا می کند ووقتی گفته شده «لن یفترقا» یعنی عین هم هستند وجدا نمی شوند.
«حتی یردا علی الحوض» واین عدم جدایی در صورت تمسک واستمرار آن ،تا حوض کوثر تضمین شده است.
پیامبر (ص) در همگام رحلت درخواست قلم وکاغذ کرد تاچیزی بنویسد که بعد از ایشان امت گمراه نشوند، ولی عده ای مانع شدند وبا طرح مسایلی که در شأن یک مؤمن نیست،ازاین کار جلوگیری کردند وگفتند:«نزد ما کتاب خداست و کتاب خدا ما را کافی است .»با این کار پیامبر(ص) مطلب مورد نظرش را ننوشت،ولی علامه شرف الدین(ره) می گوید:«من آن نانوشته را می توانم بخوانم وآن توصیه به تمسک به ثقلین است؛چون در موارد مشابه که پیامبر(ص) از «لن تضلوا» استفاده کرده ، به تمسک به ثقلین توصیه کرده است . شما با جستجوی موارد مشابه آن دربیانات گهربار رسول خدا(ص)این مطلب را خواهید دید.
متأسفانه از همان روزهای قبل از رحلت حضرت(ص) ودرحضورایشان این تابلوی هدایت دست خوش تغییر وخط انحرافی پایه ریزی شد وخیلی از افراد را از پیمودن این راه تضسین کننده سعادت ،محروم کرد وآمد به سر امت آن چه خوفش بود...
از خداوند می خواهیم مارا از متمسکین ثابت قرم به ثقلین قرار دهد واز خطر گمراهی حفظ کند وبه برکت این دو ثقل در حوض کوثر ، مهمان رسول خدا(ص) بگرداند. خدایا بر معرفت ومحبت و مودت واطاعت ما نسبت به ثقلین وخاصه بقیة الله الاعظم روحی فداه وعجل الله تعالی فرجه الشریف روز به روز بیفزای! مارا از منتظران حقیقی واز زمینه سازان ظهور پرنور وبابرکتش قرارده! قلب نازنین آن یگانه هستی را از ما راضی وخشنود بگردان و پایان کارمارا با دست با کفایت حضرتش ختم به خیر بنما واز توجهات و دعاهای خیرش بهره مند ساز !
الهی آمین

 

تا نیایی گره از کار بشر وانشود     درد ما جز به ظهور تو مداوا نشود

 

منابع:

  1 - صحیح مسلم، ج7 ، ص122، سنن الدارمی، ج2، ص432، مسند احمد حنبل، ج3، ص14، مستدرک الحاکم، ج3، ص109، 148، 533 وبحار الانوار، ج35، ص184
  2 - سوره آل عمران ، آیه 101.
  3 - سوره فصلت،آیه 42
  4 - سوره انعام، آیه 59
  5 - سوره نحل، آیه 89
  6 - سوره نحل، آیه 44
  7 - سوره اسراء، آیه 82
  8 - سوره زمر ، آیه 23

/ 0 نظر / 284 بازدید