مدح حضرت مهدی (عج)

 

مهدی است آنکه نهضت قرآن بپا کند

مهدی است آنکه نیک و بد از هم جدا کند

مهدی است آنکه پرتو توحید پاک را

در قلبهای تیره و آلوده جا کند

مهدی است آنکه در شب میلاد او خدا

او را به (مَرحبا لِکَ عِبدی) ندا کند

مهدی است آنکه حُسن دلارای احمدی

از چهره مبارک خود رو نما کند

مهدی است آنکه پرچم اسلام راستین

بر قلعه های محکم دشمن بپا کند

مهدی است آنکه کاخ عظیم ستمگری

با یک نهیب خویش دچار فنا کند

مهدی است آنکه داد سرای نهائیش

بر پایه های عدل خدائی بنا کند

مهدی است آنکه کینه و بغض و نفاق را

تبدیل بر محبُت و صلح و صفا کند

مهدی است آنکه چشمه فیاض علم را

بر تشنگان دانش و عرفان عطا کند

مهدی است آنکه از نظری بر جمال او

هر دردمند غمزده کسب شفا کند

مهدی است آنکه مژده فجر طلوع خویش

از پایگاه کعبه بگوش آشنا کند

مهدی است آنکه دولت عدل جهانیش

حقّ عظیم عترت و قرآن ادا کند

مهدی است آنکه وقت نماز جماعتش

عیسی بصد نیاز باو اقتدا کند

مهدی است آنکه تابش خورشید طلعتش

قبر نهان فاطمه را برملا کند

برخیز و باز دامن لطفش (حسان) بگیر

شاید که از کرم به تو هم اعتنا کند

/ 0 نظر / 19 بازدید