بیائید کمی رو راست باشیم ...

تا حالا شده خدا رو واسه خدا بودنش صدا بزنی؟

تا حالا شده وقتی مشکلی نداری خدا را شاکر باشی؟

تا حالا شده واقعا یک ساعت بشینی اساسی فکر کنی که کجا بودی - الان کجائی و کجا می خوای بری؟

تا حالا شده فقط یکی از آیات و روایات رو حتی فقط برای یک روز بخوای تو زندگیت پیاده کنی؟

تا حالا شده به اندازه یه دقیقه که پشت چراغ قرمز ایستادی به تمام معنا منتظر ظهور حجتت بشی و تمام اغمالت رو برای یه روز هم که شده طوری کنی که مقبول و مورد تأیید حضرت واقع بشه.

چرا فکر می کنیم لیاقت همراهی با حجت ابن الحسن رو نداریم؟ چرا؟ آیا به خاطر این نیست که دل رو به جای دیگه ای بسته ایم و از کوچکترین خواسته هامون برای این خواسته عظیم نمی گذریم؟

چه بسیار آدم هائی که از بین ما و از همین جامعه رنگ خدایی گرفتند.

 

خدایا!... توفیق سربازی ولی عصر رو از ما نگیر...

/ 0 نظر / 34 بازدید