ثمره نهضت کربلا چه بود؟

برخى از تأثیرات حماسه عاشورا از این قرار است:
1ـ قطع نفوذ دینى بنى امیه بر افکار مردم‏
2ـ احساس گناه و شرمسارى در جامعه، بخاطر یارى نکردن حق و کوتاهى در اداى تکلیف‏
 
3ـ فرو ریختن ترسها و رعبها از اقدام و قیام بر ضد ستم‏
4ـ رسوایى یزیدیان و حزب حاکم اموى‏
5ـ بیدارى روح مبارزه در مردم‏
6ـ تقویت و رشد انگیزه‏هاى مبارزاتى انقلابیون‏
7ـ پدید آمدن مکتب جدید اخلاقى و انسانى(ارزشهاى نوین عاشورایى و حسینى)
8ـ پدید آمدن انقلابهاى متعدد با الهام از حماسه کربلا
9ـ الهام بخشى عاشورا به همه نهضتهاى رهایى بخش و حرکتهاى انقلابى تاریخ‏
10ـ تبدیل شدن «کربلا» به دانشگاه عشق و ایمان و جهاد و شهادت، براى نسلهاى انقلابى شیعه‏
11ـبه وجود آمدن پایگاه نیرومند و عمیق و گسترده تبلیغى و سازندگى در طول تاریخ، بر محور شخصیت و شهادت سید الشهدا «ع»
از نهضتهاى شیعى پس از عاشورا، مى‏توان «انقلاب توابین» ،  «انقلاب مدینه» ،  «قیام مختار» ،  «قیام زید» ، و. . . حرکتهاى دیگر را نام برد.  تأثیر حماسه عاشورا را در انقلابهاى بزرگى که در طول تاریخ، بر ضد ستم انجام گرفته، چه در عراق و ایران و چه در کشورهاى دیگر، نباید از یاد برد.
 «فرهنگ شهادت» و انگیزه جهاد و جانبازى که در انقلاب اسلامى ایران و هشت سال دفاع مقدس در جبهه‏ها جلوه‏گر بود، گوشه‏اى از این تأثیر پذیرى است. شعار «نهضت ما حسینیه، رهبر ما خمینیه» که در مبارزات ملت مسلمان ایران بر ضد طاغوت طنین افکن بود و نیز شور حسینى جبهه‏هاى رزم ایران، گواه روشن تأثیر گذارى کربلا در قرنها پس از آن حماسه مقدس است.


 

یکى از نویسندگان محقق،  نتایج نهضت کربلا را عبارت مى‏داند از:
1ـ پیروزى مسأله اسلام و حفظ آن از نابودى‏
2ـ هزیمت امویان از عرصه فکرى مسلمین‏
3ـ شناخت اهل بیت بعنوان نمونه‏هاى پیشوایى امت‏
4ـ تمرکز شیعه از بعد اعتقادى بر محور امامت‏
5ـ وحدت صفوف شیعه در جبهه مبارزه‏
6ـ ایجاد حس اجتماعى در مردم‏
7ـ شکوفایى موهبتهاى ادبى و پدید آمدن ادبیات عاشورایى
8ـ منابر وعظ و ارشاد، به عنوان وسیله آگاهانیدن مردم‏
9ـ تداوم انقلاب بصورت زمینه سازى نهضتهاى پس از عاشورا(2) حادثه کربلا، گشاینده جبهه اعتراض علیه حکومت امویان و سپس عباسیان شد، چه به صورت فردى که روحهاى بزرگ را به عصیان و افشاگرى واداشت، و چه به شکل مبارزه‏هاى گروهى و قیامهاى عمومى در شهرى خاص یا منطقه‏اى وسیع. (3)

خون او تفسیر این اسرار کرد                  ملت خوابیده را بیدار کرد(4)

 پینوشتها
1-عاشورا فى الأدب العاملى المعاصر، ص 54 به نقل از منتخب طریحى و مقتل ابى مخنف.
2- براى تفصیل آن ر. ک: «حیاة الامام الحسین» ، باقر شریف القرشى، ج 3، ص 436
(معطیات الثورة) .
3- در این زمینه‏ها ر. ک: «الانتفاضات الشیعیه» ، هاشم معروف الحسنى،  «امامان و جنبشهاى مکتبى» ، محمد تقى مدرسى.
4- کلیات اقبال لاهورى، ص . 75

/ 0 نظر / 51 بازدید