غربت امام حسن مجتبی (ع)

 

حسن شدی که غریبی همیشه ناب بماند

رد دو دست ابالفضل روی آب بماندحسن شدی که سوال غریب کیست درعالم

میان کوچه وگودال بی جواب بماندحسین نیز غریب است اگرشبیه برادر

ولی بناست بقیع حسن خراب بماندکمی زغصه ی تورخنه کرده است به بیرون

تفاوت زن چون "جعده" و "رباب" بماندبه احترام حسین سه روز مانده به گودال

بناست زائر تو زیر آفتاب بماند

/ 0 نظر / 72 بازدید