یا مهدی ادرکنی

 

با توام ای دشت بی پایان سوار ما چه شد؟

یکه تاز جاده های انتظار ما چه شد؟

چهارده قرن است چهل منزل عطش پیموده ایم

التیام زخم های بیشمار ما چه شد؟

ذوالجناحا! عصر ما چون عصر عاشورا مباد

دشت را گشتی بزن بنگر سوار ما چه شد

باز ای موعود! بی تو جمعه ای دیگر گذشت

کشت ما را بی قراری پس قرار ما چه شد؟

/ 0 نظر / 98 بازدید